Gesprekken Aan de Keukentafel

Sociale wijkteams hebben als overkoepelende opgave om met minder geld een meer passende ondersteuning voor en met bewoners te realiseren. Dit is voor bewoners die dat echt nodig hebben en om bewoners te betrekken en te stimuleren bij te dragen aan het welzijn van de wijk. Om deze transformatie verder vorm te geven is het van belang de sociale wijkteams verder te versterken in hun rol. Speciaal hiervoor ontwikkelde ONDERV!ND een training integrale gespreksvoering in de vorm van een game.

Bekijk hier de informatie over deze game of kijk op www.ondervind.nl

Nieuw ontwikkeld: Gesprekscyclus Game

Hoe zit onze beoordelingscyclus eigenlijk in elkaar? Hoe maak ik goede afspraken aan het begin? Hoe bewaak ik de voortgang? En hoe koppel ik die tussentijds terug? Hoe beoordeel ik zo objectief mogelijk en koppel ik dat goed terug? Hoe zorgen we voor uniformiteit in onze beoordelingen?

Saartje Traint biedt een dynamische en unieke training waarin deelnemers zich op een interactieve manier ontwikkelen in het effectief uitvoeren van de HR-gesprekscyclus.

Voor wie Leidinggevenden en HR-adviseurs

Inhoud

 •   Zinvolle en heldere afspraken maken, o.a. met SMART
 •   Gestructureerd monitoren van het functioneren,  o.a. met STAR
 •   Regelmatig complimenten en feedback geven
 •   Coachen van medewerkers
 •   Een eerlijke beoordeling opstellen en discussie hierover voeren
 •   De beoordeling terugkoppelen aan je medewerker
 •   Afgestemd op de gesprekscyclus van uw organisatie

 

Vorm Game of speltraining waarin de deelnemers in vier ronden de hele gesprekscyclus doorlopen: planningsfase, voortgang bewaken, voortgang  bespreken, beoordelingsfase. In teams bepalen ze per ronde voor een aantal cases de meest effectieve aanpak per fase. Bovendien oefenen ze de gesprekken met de aanwezige acteurs. En uw HR-adviseur is erbij als vraagbaak, te raadplegen zoals in de praktijk. Het team dat de beste aanpakken presenteert en de beste gesprekken krijgt de hoogste beoordeling.

Resultaten

 •   Inzicht in de gesprekscyclus van de organisatie en de daarbij geldende formulieren
 •   Zelfvertrouwen voor de te voeren HR-gesprekken
 •   Handreikingen voor het monitoren en vastleggen van functioneren
 •   Feedback kunnen én durven geven
 •   Meer eenduidigheid in de beoordelingen

Effectiever communiceren

Duidelijk over weten te brengen wat je bedoelt, de kern verwoorden van wat je wil en de goede vragen stellen wanneer je ergens achter wil komen. Dat maakt je communicatie stukken effectiever! Willen jij (en je team) dat ook, dan zou ik je goed van dienst kunnen zijn.